NewsXS - usenet provider
Inleiding
Aanschaf Newsleecher
Configuratie
Toevoegen Server
Groepen Ophalen
Headera Ophalen
downloaden
NZB
SuperSearch

Headers Ophalen

Nu we de newsgroepen hebben gedownload moeten we nog headers gaan downloaden. Om headers te downloaden moeten we ons eerst aanmelden bij de newsgroep waaruit we willen downloaden. In ons voorbeeld gaan we ons aanmelden bij de newsgroep alt.binaries.ftn. In het invulvak wat in de onderstaande afbeelding is omcirkeld vult u de naam van de nieuwsgroep in, in ons geval dus alt.binaries.ftn. Wanneer u dat heeft ingevuld ziet u in het groote witte gedeelte alle nieuwsgroepen die met alt.binaries.ftn beginnen.

Newsleecher - headers

U klikt nu met uw rechter muisknop op de nieuwsgroep en klikt vervolgens op "Subscribe" zoals hieronder wordt aangegeven in de afbeelding. Vervolgens klikt u weer op de knop "Show All Groups" en u krijgt nu alleen een lijst te zien met de nieuwsgroepen waarbij u zich heeft aangemeld.

Subscriben op nieuwsgroep

Wanneer u nu in het vierkante vakje klikt voor de nieuwsgroep zullen de headers gedownload worden. Het downloaden van de headers kan de eerste keer vrij lang duren omdat alle headers gedownload moeten worden. Wanneer u eenmaal de headers heeft binnengehaald en de volgende keer weer op het vierkantje klikt voor de nieuwsgroep zal het een stuk sneller gaan omdat dan alleen de nieuwe headers worden opgehaald.

Header ophalen